istanbul masöz olipsbet betadonis giriş vbet betandyou

Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarının, Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümü münasebetiyle ortak açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarının, Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümü münasebetiyle ortak açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarının, Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümü münasebetiyle ortak açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarının Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulmasının 30. Yıldönümü Münasebetiyle Ortak Açıklaması

Bugün, Kırgız Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilk tanıyan ve bu ülkeyle diplomatik ilişki kuran ilk ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının otuzuncu yıldönümüne tekabül etmektedir. Geçen otuz yılda, iki ülke arasındaki ilişkiler, ortak tarih, kültür ve kardeşlik ilişkileri temelinde her alanda hızlı ve istikrarlı bir şekilde gelişmiştir.

26 Nisan 2011 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin kurulması, üst düzey siyasi diyaloğu daha da güçlendirmiş, ekonomik işbirliğini arttırmış, kapsamlı kültürel ve beşeri münasebetleri de teşvik ederek iki ülkenin stratejik ortaklığından doğan potansiyellerinin hayata geçirilmesine ivme kazandıran önemli bir kilometre taşını teşkil etmiştir.

Düzenli olarak gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey ziyaretler ile Karma Ekonomik Komisyon ve Ortak Stratejik Planlama Grubu gibi etkin işbirliği mekanizmaları, kardeş iki ülkenin ikili gündemlerini genişletmelerini ve ortak çıkarlara yönelik tüm konularda karşılıklı fayda sağlayacak sonuçlar elde etmelerini mümkün kılmıştır.

Parlamentolararası faaliyetler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi arasındaki düzenli karşılıklı ziyaretler, Türk-Kırgız ilişkilerinin giderek daha önemli hale gelen tamamlayıcı unsurları olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti, günümüzde bölgede önemli bir istikrar unsuru haline gelen askeri-teknik ve güvenlik alanlarında işbirliğini aktif bir şekilde sürdürmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti, COVID-19 salgınıyla mücadelede ve salgının vatandaşları, ticari ve ulaştırma faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini azaltmada örnek bir dayanışma sergilemişlerdir. Bu konudaki yakın işbirliğini ve dayanışmalarını derinleştirmeyi sürdüreceklerdir.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti, uluslararası ve bölgesel kuruluşlardaki benzer tutumlarını dikkate alarak, uluslararası ilişkiler sistemini daha da demokratikleştirmek ve uluslararası hukukun norm ve ilkelerini geliştirmek amacıyla çok taraflı platformlarda işbirliğini güçlendirmeye hazırdır.

Her iki ülke de BM’nin barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve bu faaliyetlerinin etkinliğinin daha da arttırılmasındaki merkezi koordinasyon rolünü desteklemektedir. Devletlerin iç işlerine karışmama ilkesine saygı göstererek ve ekonomik kısıtlama politikalarını reddederek, acil küresel ve bölgesel sorunları ele almaya yönelik çok taraflı ve kolektif yaklaşımlara destek vermektedir.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti, terörizmin her türünü ve tezahürünü şiddetle kınamaktadır. Bu musibetle etkili bir şekilde mücadelenin, ancak konuyu siyasallaştırmadan ve çifte standarttan uzak bir şekilde birlikte hareket edildiğinde ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ile BM Küresel Terörle Mücadele Stratejisi hükümlerine de kesin ve tereddütsüz bir şekilde uyulduğunda mümkün olacağına inanmaktadır.

Çok sayıda uluslararası kuruluşta aktif üyeler olan Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti, düzenli istişareler ve Türk dünyası içinde işbirliği ve dayanışmanın derinleştirilmesini, üye devletler arasındaki siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve beşeri bağların daha da geliştirilmesini amaçlayan ortak faaliyetler yoluyla, Türk Devletleri Teşkilatı içinde de yeni girişimlerin teşvik edilmesi için işbirliği yapmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı’nın rolünün ve etkinliğinin daha da arttırılması amacıyla birlikte çalışmaya devam edecektir.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti, her iki devletin sürdürülebilir kalkınmasını, istikrarını ve refahını geliştirmek amacıyla ikili stratejik işbirliğinin yanısıra çok taraflı platformlardaki diyalog ve işbirliğini daha da güçlendirme iradelerini teyit etmektedir.

kaynak:https://www.tccb.gov.tr/basin-aciklamalari/365/134082/turkiye-cumhuriyeti-ve-kirgiz-cumhuriyeti-cumhurbaskanlarinin-turkiye-cumhuriyeti-ile-kirgiz-cumhuriyeti-arasinda-diplomatik-iliskilerin-kurulmasinin-30-yildonumu-munasebetiyle-ortak-aciklamasi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir