istanbul masöz olipsbet betadonis giriş vbet betandyou

Lateral Epikondilit – Tenisçi Dirseği

Lateral epikondilit, epikondilalji, epikondiloz, tendinopati gibi isimler alan, dirseğin en sık görülen musküloskeletal lezyonlarından birisidir. Dirsekte kavrama görevlerini yerine getirirken ortaya çıkan ağrı olarak tanımlanmıştır.

Lateral Epikondilit – Tenisçi Dirseği

Lateral Epikondilit (Tenisçi Dirseği) Nedir?

Etkilenme açısından çeşitli çalışmalarda bayanlarda daha çok görüldüğü fakat günümüzde cinsiyetler arasında fark bulunmadığı kabul edilen bir yumuşak doku hastalığıdır. Sık sık medial epikondilit ile birlikte görülmektedir. Günümüzde lateral epikondilit hastalarının %30’unun yılda 12 hafta çalışmalarının aksadığı hesaplanmaktadır.

Lateral Epikondilit (Tenisçi Dirseği) Görülme Sıklığı

1873 yılında Dr. Runge tarafından tenişçi dirseği veya yazıcı krampı olarak tanımlanmıştır. Tenisciçilerde %50 oranında dirsek ağrısı görülür ve bunun %75 ila %80’inin lateral epikondil bölgesinde görüldüğü belirtilmiştir. 4783 kişinin katıldığı bir çalışmada prevelansı %1,3 olarak bulunmuştur. Bazı çalışmalarda yetişkin prevelansının %2-%3 arasında olduğu bildirimiştir. Genelde 30-60 yaşını etkilemektedir ve bu yaş aralığında prevelansının %19 olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur. Tedavi için başvuran bin hastada iste prevelansı %4-%7 arasındadır.

Lateral Epikondilit (Tenisçi Dirseği) Sebepleri

Çeşitli intrinsik faktörler kronik lateral epikondilite sebep olmaktadır. Literatürde ekstansör kas gruplarının primer olarak etkilendiği belirtilmektedir. Çalışmalarda ekstansör karpi radialis brevisin tekrarlı bilek hareketlerinden etkilenebileceği belirtilmiştir. Kas ve kemik kavşağındaki yırtığın yumuşak dokuların zayıf beslenmesine dolayısıyla periostal dokunun zayıflamasına sebep olabileceği belirtilmiştir. Tekrarlı hareketler, aşırı kullanım, anormal eklem biyomekanikleri, dokuların mikro travmaları dokuları mekanik olarak yaralayar ve serbest sinir uçları mekanik nosiseptif ağrıyı oluşturur. Ardından ise dejeneratif sürece neden olan fibroblastik çoğalma yada daha fazla akut inflamasyona neden olan onarımın başarısızlığı oluşmaktadır.

Lateral Epikondilit (Tenisçi Dirseği) Değerlendirmesi

Lateral epikondilit tanısı klinikte hikaye ve fiziksel muayeneye dayanmaktadır. Kesin tanı ve farklı hastalıklardan ayırıcı tanı için görüntüleme teknikleri de kullanılmaktadır. Lateral epikondilit ağrısı genel olarak lateral epikondilde görülsede ön kolun distaline yayılabilmektedir. Ağrı palpasyon, kavrama ve dirençli bilek ile 3. parmak ekstransiyonu ile artmaktadır. Lateral epikondilitte görülen ağrının altında yatan kompleks etiyolojileri ve mekanizmaları anlamak çaba gerektirmektedir. Lateral epikondilitin semptomları kavrama, acı veren tarafla yük kaldırma, kapı kolunu çevirirken, çanta kaldırırken, el sıkışırken gibi birçok durumda lateral epikondil çevresinde ağrı şeklinde görülebilmektedir. Bu semptomlar ince bir nesnenin tekrarlı bir şekilde tutulmasıyla şiddetlenmektedir.

Prognozun ölçülebilemesi için başlangıçta ağrı ve disabilite ölçülmelidir. Bazı çalışmalarda yüksek derecede instabilite ve ağrısı olan hastaların semptomlarının 12 ay sürebileceği belirtirlmiştir. Hasta Tarafından Oylanan Tenisçi Dirseği Değerlendirmesi ağrı ve fonksiyon alt değerlendirmelerini içeren 0 (ağrı ve disabilite yok) ile 100 (maksimum ağrı ve disabilite) arasında değerler verilen lateral epikondilite özgü bir değerlendirmedir. Bu değerlendirmede başlangıçtan itibaren 11 puan yada %37’lik bir değişim klinik olarak önemlidir. Lateral epikondilitte en sık karşılaşılan fonksiyonel limitasyon kavramadadır. Kavrama ölçülürken ağrısız kavrama kuvvetinin ölçülmesi, maksimum kavrama kuvveti ölçülmesinden daha geçerli ve keskin sonuçlar vermektedir. Bu ölçüm hasta supin pozisyonda, ön kol pronasyonda bir şekilde 1 dakika ara ile 3 tekrar olmak üzere dinamometre ile yapılmaktadır. Ayrıca farklı bir intra artiküler ve ligament patolojisi olup olmadığının belirlenmesi ve tedavi açısından dirsek, bilek ve ön kol normal eklem hareketi, medial ve lateral kollateral ligamentlere bası testi ve dirşek instabilitesine özgü bazı tanı testleri de uygulanmalıdır. Kronik vakalarda Mild fleksiyon kontraktürü olabilmektedir. Coonrad “kahve kupası” testinin patognomonik olduğunu belirtmiştir. Bu test içi dolu bir kahve kupası kaldırırken lateral epikondilde görülen ağrıdır.

Lateral Epikondilit (Tenisçi Dirseği) Değerlendirmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Noktalar

Radiokapitellar eklem mutlaka intraartiküler anomaliler için değerlendirilmelidir. Radial sinir üzerinde veya lateral epikondilin 1-2 cm distalinde bir hassaslık belirtilirse radial sinir tuzaklaması oluşmuş olabilir. Supinasyonda ağrı veya dirençli uzun parmak ekstansiyonunda ağrı bu bozukluğun habercisi olabilmektedir. Lateral epikondilitte radial sinir tuzaklaması görülme sıklığı %5 olarak rapor edilmiştir. McCluskey ve arkadaşları yayınladıkları çalışmalarında dirençli orta parmak ekstansiyonunda ve dirençli el fleksiyonunda ağrının sıklıkla beraber görüldükleri ve bunun ortak ekstansör tendon ile ilişkili olabileceğini gözlemlediklerini söylemişlerdir. Lateral epikondilitte ortak ekstansör ilişkisi cerrahi hastalarının %35’ini oluşturmaktadır. Lateral dirsek ağrısında farklı diagnozlar yaygındır. Sebebi saptamak için tam bir şekilde hikaye alınması ve fiziksel muayene gereklidir. Lateral ligament instabilitesi olan hastalarda, başlangıçta www.bonus-vacanze.org bir travmatik olay gerçekleşmiş olma ihtimali yüksektir. Mekanik semptomlarla birlikte intraartriküler anomaliler, osteokondris dissekas, serbest cisimler, dejeneratif artrit veya radiokapitellar kondromalezi görülebilmektedir. Servikal radikülapati de nadir de olsa lateral epikondiliti taklit edebilmektedir. Lateral epikondilitte hastaların ağrılarının artmasına sebep olan hareketlerin, servikal radikülopatide ağrıyı artırmaması ile bu durumdan şüphelenilir. Ayrıca lateral epikondilite eşlik edebilecek posteriyor interosseoz, lateral antebrakial kutenoz sinirler gibi sinirlerde oluşabilecek lokal sinir tuzaklamalarına da muayene dikkat edilmelidir. Lateral epikondilit tedavisinde kronik lateral epikondiliti olan elit atletler haricinde cerrahi önerilmez.

Lateral Epikondilit (Tenisçi Dirseği) Nasıl Anlaşılır? Testleri Nelerdir?

Klinik olarak kullanılabilen bazı testler mevcuttur. Mills testinde hastanın ön kolu pasif olarak pronasyona, elbileği tam fleksiyona ve dirseği ekstansiyona alınır. Lateral epikondilit ve kolun distal bölgesinde ağrının olması ile test pozitif sayılmaktadır. Thomsen testinde hastanın dirseği sabitlenir, hastadan el bileğini ektansiyona getirmesi istenir. Hastaya elinin dorsalinden basınç uygulanır. Lateral epikondilde ağrı varlığı testin pozitif olduğunu gösterir. Kozen testinde hastanın dirseği sabitlenir, direnç uygulanırken hastadan kolunu pronasyona, bileğini ekstansiyon ve deviasyona getirmesi söylenir. Lateral epikondilit ve kolun distal bölgesinde ağrının olması ile test pozitif sayılmaktadır. Maudley testi ise dirençli orta parmak testi olarak bilinmektedir. Hastadan dirençli orta parmak ekstansiyonunda ağrı varlığında test pozitif sayılmaktadır. Klinisyenler eşlik edebilecek diğer patolojiler için dikkatli olmalıdır.

Lateral epikondilit tedavisi ile ilgili bilgileri ikinci lateral epikondilit – tenisçi dirseği tedavisi adlı makalemizde bulabilirsiniz. Ayrıca bu makalenin kaynaklarını da bir sonraki makalemizde görebilir, kontrol edebilirsiniz. Teşekkür ederiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir