istanbul masöz olipsbet betadonis giriş

TURAN TEŞKİLATI TÜRKİYE TESKİLATLANMASINA TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

TURAN TEŞKİLATI TÜRKİYE TESKİLATLANMASINA TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Turan Teşkilatı 2022 yılının ilk toplantısını Eskişehir ilinde Turan Teşkilatı Onursal Başkanı Abdülkadir Arslan , Turan Teşkilatı Genel Başkanı Neslihan Yürüksoy başkanlığında Genel merkez Yönetim kurulu üyeleri,Bölge Başkanları , il ve ilçe başkanlarının katıldığı ilk toplantısı yapıldı .

Açıklama yok.

Toplantıya katılanlar ise Turan Teşkilatı Onursal Başkanı Abdülkadir Arslan, Genel Başkan Yardımcısı Günay Yay, Nalan Karademir Antalya İl Başkanı Turgay Güzelsoy ve İl yönetimi Kars İl Başkanı Yunus Kaplan ve Yönetimi Gençlik ve Spor Kulüpleri Bursa İl Başkanı Murat Bek, Kırıkkale İl Başkanı Tuğba Kiraz İl Başkan Yardımcısı Ceylan Koyuncu Arslan, Eskişehir İl Başkanı Rezzan Mecdiyeli, Tepebaşı İlçe Başkanı Ethem Dere ve İl İlçe Teşkilat Yönetimlerinin katıldığı Çalış tayda İl ve ilçe bazında teşkilatlanma ve 2022 yılı projelendirme çalışmaları yapıldı.

Açıklama yok.

Yeni Başkanlarımıza yetki belgeleri Genel Başkanımız Neslihan Yürüksoy tarafından verildi Başkan Yürüksoy Turan Teşkilatı olarak Kalabalıklaşan şehir hayatının getirdiği yoğunluk esnasında farkında olmadan kalabalıklar içinde yanlızlaşan ve kendi kabuğuna çekilen fert ” insan” faktörünü yeniden milli ve kültürel sosyal ilişkiler ortamına çekebilmektir ilk gayemiz.

Açıklama yok.

Çatışma ve öteleme kurgusu üzerine temellendirilen Türk siyasi geleneğine yeni bir boyut kazandırarak, insanımızın politik tercihlerinin üstünde bir milli ülkü, bir milli mefkure etrafında herkesi mutabık hale getirmek amacıyla varlık ortaya koyarak hem Türkiye de, hemde Turan Coğrafyasında ortak paydalarda yani asgari müştereklerde birleşen şuurlu kitleler oluşturabilmektir orta vadede ki maksadımız.

Açıklama yok.

Türk Milliyetçiliği davasının fikir ve düşünce muhtevasında bulunan pek çok unsurun Türk Milletine yeterince anlatılamadığını söylemek gerçekçi olmanın da bir gereğidir.

Açıklama yok.
Bu nedenle Türk Milliyetçiliğinin Türkiye ve bütün Türk Dünyasını ihata eden mesajlarının tamamını Milletimize ve sınırlarımız dışındaki Türklere ulaştırmak arzumuz her geçen gün daha da kuvvetlenmektedir. Bu arzumuzu realize edecek ilmi muhtevalı komisyonlar kurarak hamasetten uzak reel adımlar atılmasını sağlamaktır mefkuremiz.

Açıklama yok.

Türk Dünyası ve Ülkemiz gerçeklerini, yanlışları ve doğruları “Her şey Türk’e göre, Türk için ve Türk tarafından” ilkesine dayanarak ortaya koymaya, yanlışları bu yanlıştır diyerek, doğruları da bu doğrudur diye işaretleyerek izhar etmeye devam edeceğiz.

Açıklama yok.

Siyasi, sosyal, iktisadi, kültürel, tarihi vs.. vs.. gibi her konu ve saha’da Dünya Türklüğünün bekasını düşünerek Milli tavır ortaya koymaktır gayretimiz.

Açıklama yok.

Bu anlamda sıktığımız kar topunu Türk Milliyetçilerinin geçmişteki hizmetlerine ek olarak büyümek ve hedefe doğru hız kazanmaktadır maksadımız.

Açıklama yok.

Asgari müştereklerde birleşerek siyasi taassutan uzak geniş ufuklu insanlardan oluşan STK ların gücünü önemsiyoruz. Önemsediğimiz bu sivil toplum platformunda TURAN TEŞKİLATI adı altında vazifemizi yaparken sizlerden gelen destek ve dayanışmanın da artması en kalbi dileğimizidir.

Açıklama yok.

Politik hiç bir amacımız ve beklentimiz yoktur. Türk Milliyetçiliği düzleminde dünya görüşünü yansıtacak olan çalışma prensiplermiz ve yönetim kadromuz tamamen hizmet gayesi güderek samimi ve gönüllülerden nüteşekkil bir ruhla görev bilinci ile vazife ifa edeceklerdir.

Açıklama yok.
Özgürce ve fakat adaba uygun olarak tartışılan, konusunda uzman ve liyakatli insanların düşüncelerine başvurulan fikir teatileri…

Açıklama yok.
İyi günde ,kötü günde dayanışma ve yardımlaşma anlayışına dayalı dosluk ortamları……
Türkün ruh dimağından süzülüp gelen tarih şuuru……

Açıklama yok.
Yarınların Türkiye’sinde yetkili ve etkili olabilecek kadrolaşmanın temellerini atmak adına İnsan yetiştirmek gayreti……..

Velhasıl Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Gürcü, Arap, Zaza, Arnavut, Roman, Boşnak, Muhacir ve Gayri müslim  tebaa. Hepimiz ayrı bir renk katıyoruz bu vatana…

Açıklama yok.

Bizde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza, Gürcü vesaire ayrımı var mı, biz yaradılanı yaradandan ötürü sevmedik mi?
Bir olacağız, beraber olacağız. Bize ayrılık, gayrılık yakışmaz. Bunu başarmamız lazım.” Dedi

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA

Açıklama yok.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir